مقالات و پایان نامه ها

عوامل مرتبط با انگیزش

2-4-1 انگیزش، مسئولیت­پذیری و احساس کنترل انگیزش تا حدودی از این باور که افراد می­توانند روی محیط­شان اعمال کنترل کنند نشأت می­گیرد. احساس کنترل اعتقاد فرد است درباره این که تا چه حد می­تواند نتایج ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مسئله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم­ترین دغدغه­های هر نظام آموزشی است

مسئله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم­ترین دغدغه­های هر نظام آموزشی است موفقیت و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

در نظریه­ های آموزشی انگیزه یک مفهوم اساسی به شمار می­رود

در نظریه­ های آموزشی انگیزه یک مفهوم اساسی به شمار می­رود که به تعبیرهای مختلفی از جمله انگیزش دانش آموز، انگیزش یادگیری، انگیزش تحصیلی به کار رفته است. هرچند متخصصان همواره در متمایز نمودن این ادامه مطلب…

By 92, ago